BESKIDZKA SZKOŁA ZAWODOWA

tel. 33 874 45 36, e-mail: bncdn@poczta.fm
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 (budynek ZS im. W. Goetla, pokój 109)

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna 325101

Kwalifikacje: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Okres kształcenia: 1 rok na podbudowie szkoły średniej

 

Absolwenci kierunku Asystentka stomatologiczna mogą być zatrudniani w:

 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dokładność i sumienność
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi
 • gotowość niesienia pomocy
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach

Nauczysz się m.in.

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych
 • przygotowywać pacjenta do zabiegu
 • asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych
 •  pomagać lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych 
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny i leczniczy znajdujący się w gabinecie
 • przechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne, narzędzia i sprzęt stosowany w gabinecie dentystycznym
 • prowadzić dokumentację i wykonywać czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • komunikować się z pacjentem

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku.

 • nabor wrześniowy: czerwiec-sierpień
 • nabór styczniowy: styczeń-luty

Zajęcia dla naboru jesiennego rozpoczynają się we wrześniu, dla naboru zimowego w lutym.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych i innego postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Potrzebne dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub ksero poświadczone przez notariusza) - nie jest wymagana matura,
 • 2 zdjęcia
 • badania lekarskie (druk skierowania na badania dostepny w sekretariacie)
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (druk skierowania na bezpłatne badania dostepny w sekretariacie)

Na miejscu kandydat osobiście wypełnia kwestiionariusz osobowy do którego uzupełnienia niezbędny jest dowód osobsty

Opłata wpisowa wynosi 50 złotych.

Czesne płatne jest przez 11 miesiecy w roku do 10 dnia każdego miesiąca.

Osoby, które ukończyły w naszej placówce szkołę średnią zwolnione są z opłaty wpisowej oraz otrzymują miesięcznie 20% zniżkę przy płaceniu czesnego.


  Przedmiot
1 Język angielski zawodowy
2 Język migowy
3 Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
4 Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
5 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
6 Działalność zawodowa asytentki stomatologicznej
7 Asystowanie lekarzowi dentyście
8 Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
9 Komunikacja w gabinecie stomatologicznym
10 Zajęcia praktyczne
11 Wychowanie fizyczne
12 Podstawy przedsiębiorczości
13 Praktyka zawodowa                                                                4 tygodnie