BESKIDZKA SZKOŁA ZAWODOWA

tel. 33 874 45 36, e-mail: bncdn@poczta.fm
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 (budynek ZS im. W. Goetla, pokój 109)

Technik farmaceutyczny

Technik farmaceutyczny 321301

Kwalifikacje: MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowegonoraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

 

Okres kształcenia: 2,5 roku na podbudowie szkoły średniej

Zajęcia prowadzone są w tygodniu systemem wieczorowym

Jeżeli interesuje Cię farmacja, chciałbyś bez problemu znaleźć pracę, ten kierunek będzie idealnym wyborem. Zdobędziesz wiedzę z zakresu produkcji i wytwarzania leków. Umożliwimy Ci uzyskanie dyplomu technika farmaceutycznego i będziesz mógł podjąć pracę w aptece.

Nauczysz się między innymi:

 • nadzorować i prowadzić proces technologiczny produkcji leków
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę z farmakologii i chemii leków przy wykonywaniu prac związanych z wyprodukowaniem leku
 • obsługiwać aparatury i urządzenia przemysłu farmaceutycznego, aparatury laboratoryjnej i sprzętu aptecznego
 • przyrządzać leki recepturowe i przygotowywać je do sprzedaży przez porcjowanie i etykietowanie
 • przeprowadzać analizy i kontrole leków
 • organizować pracę punktu aptecznego
 • obsługiwać pacjentów korzystających z działalności aptek

Będziesz mógł podjąć pracę w:

 • aptece
 • hurtowni farmaceutycznej
 • sklepie zielarskim
 • laboratorium farmaceutycznym
 • przedsiębiorstwie produkującym leki

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku.

 • nabor wrześniowy: czerwiec-sierpień
 • nabór styczniowy: styczeń-luty

Zajęcia dla naboru jesiennego rozpoczynają się we wrześniu, dla naboru zimowego w lutym.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych i innego postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Potrzebne dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub ksero poświadczone przez notariusza) - nie jest wymagana matura,
 • 2 zdjęcia
 • badania lekarskie (druk skierowania na badania dostepny w sekretariacie)
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (druk skierowania na bezpłatne badania dostepny w sekretariacie)

Na miejscu kandydat osobiście wypełnia kwestiionariusz osobowy do którego uzupełnienia niezbędny jest dowód osobsty

Opłata wpisowa wynosi 50 złotych.

Czesne płatne jest przez 11 miesiecy w roku do 10 dnia każdego miesiąca.

Osoby, które ukończyły w naszej placówce szkołę średnią zwolnione są z opłaty wpisowej oraz otrzymują miesięcznie 20% zniżkę przy płaceniu czesnego

  Przedmiot  
1 Język angielski zawodowy  
2 Język migowy  
3 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia  
4 Organizacja ochrony zdrowia  
5 Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy  
6 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia  
7 Farmakologia  
8 Technologia postaci leków  
9 Analiza leków  
10 Farmakognozja  
11 Technika sporządzania leków  
12 Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych  
13 Badania tożsamości surowców naturalnych  
14 Świadczenia farmaceutyczne  
15 Wychowanie fizyczne  
16 Podstawy przedsiębiorczości  
17 Praktyka zawodowa  4 tygodnie