BESKIDZKA SZKOŁA ZAWODOWA

tel. 33 874 45 36, e-mail: bncdn@poczta.fm
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 (budynek ZS im. W. Goetla, pokój 109)

Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych 514207

Kwalifikacje: FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Okres kształcenia: 2 lata na podbudowie szkoły średniej

Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym - sobota niedziela, co dwa tygodnie

Technik usług kosmetycznych: absolwentki kierunku wykonują zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Zawód Kosmetyczki daje szansę współpracy z wieloma nowoczesnymi firmami kosmetycznymi, które wśród najlepszych absolwentek tego właśnie kierunku poszukują kadry.
 

Praca: Zawód kosmetyczki stwarza szerokie możliwości pracy. Dyplom Technika Usług Kosmetycznych, uprawnia do prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody. Wśród absolwentek tego kierunku kadry poszukują nowoczesne firmy kosmetyczne, salony odnowy biologicznej, fitness kluby, renomowane gabinety kosmetyczne.

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku.

  • nabor wrześniowy: czerwiec-sierpień
  • nabór styczniowy: styczeń-luty

Zajęcia dla naboru jesiennego rozpoczynają się we wrześniu, dla naboru zimowego w lutym.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych i innego postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez matury, wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

 

Potrzebne dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis lub ksero poświadczone przez notariusza) - nie jest wymagana matura,
  • 2 zdjęcia
  • badania lekarskie (druk skierowania na badania dostepny w sekretariacie)
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (druk skierowania na bezpłatne badania dostepny w sekretariacie)

Na miejscu kandydat osobiście wypełnia kwestiionariusz osobowy do którego uzupełnienia niezbędny jest dowód osobsty

Opłata wpisowa wynosi 50 złotych.

Czesne płatne jest przez 11 miesiecy w roku do 10 dnia każdego miesiąca.

Osoby, które ukończyły w naszej placówce szkołę średnią zwolnione są z opłaty wpisowej oraz otrzymują miesięcznie 20% zniżkę przy płaceniu czesnego.


  Przedmiot  
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
2 Podstawy działalności gospodarczej  
3 Język angielski zawodowy  
4 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii  
5 Anatomia i fizjologia   
6 Podstawy żywienia (dietetyka)  
7 Dermatologia  
8 Kosmetologia  
9 Chemia kosmetyczna  
10 Fizykoterapia  
11 Pracownia chemii kosmetycznej  
12 Pracownia kosmetyczna  
13 Podstawy przedsiębiorczości  
14 Praktyka zawodowa 4 tygodnie